Yrittäjä – näin valitset hyvän sisältökumppanin

Sisältötyön laatu on suoraan verrannollinen sisältökumppanin osaamiseen. Näillä kysymyksillä varmistat, että kumppanisi on ammattitaitoinen ja satsaus sisältötyöhön kannattaa.

1. Kuka todellinen kumppanisi on?

Oletko ostamassa sisältötyötä yritykseltä, jolla on laadukas brändi ja kattava tarjonta erilaisia sisältöpalveluita? Selvitä ennen ostopäätöstä, kuka tai ketkä tulevat käytännössä luomaan sisältöjäsi. Sisältötyön laatu on aina kiinni tekijöistä ja heidän henkilökohtaisesta osaamisestaan. Myös henkilökemioilla on intensiivisessä sisältötyössä iso rooli. Varmista, että sinulla on myös erilaisissa muutostilanteissa (henkilö- tai organisaatiomuutokset) mahdollisuus vaikuttaa siihen, keitä tiimiisi kuuluu – ja jos asiakkuudessasi käytetään tiimin ulkopuolisia kirjoittajia ja kuvaajia, myös siihen, keitä freelance-verkostoosi valitaan. 

Sisältötyön laatu on aina kiinni yksittäisistä tekijöistä ja heidän henkilökohtaisesta osaamisestaan.

2. Onko kumppanillasi kokemusta strategiatasoisesta sisältötyöstä?

Sisältötyön tulisi aina käynnistyä sisältöstrategiasta. Se luo raamit sisällöntuotannolle, konkretisoi asiakkaan tarpeet ja kirkastaa yrityksen pääviestit – eli määrittelee tavoitteet, joihin pyritään ja keinot, millä niihin päästään. Kun valitset sisällöntuottajan, varmista, että hänellä (ei vain kontaktoimallasi yrityksellä) on kykyä lähteä rakentamaan sisältötyötä strategiatasolta asti.

3. Mitä sisältöformaatteja kumppanisi hallitsee?

Yritysten verkkosivuille rakennettavat omat mediat monipuolistuvat jatkuvasti. Omista medioista löytyy muun muassa toimituksellisia artikkeleita, oppaita, podcasteja, videoita, referenssejä, infografiikkaa ja muita erityyppisiä sisältöjä. Varmista, että sisällöntuottaja hallitsee yrityksesi kannalta tärkeimmät sisältöformaatit – ja on ennenkaikkea valmis oppimaan uutta!

Yritysten omat mediat monipuolistuvat jatkuvasti. Varmista, että sisällöntuottajasi hallitsee eri sisältöformaatit ja on valmis oppimaan uutta.

 

4. Minkälaisista asiakkuuksista kumppanillasi on kokemusta?

Sisältötyö alkaa siitä, että sisältöammattilainen sukeltaa sisälle yrityksen toimialaan ja yrityskulttuuriin. Hänen tehtävänsä on auttaa yritystä löytämään eri kohderyhmien kannalta parhaat sisältöformaatit ja terävimmät sisältökärjet – ja nostaa yrityksen asiantuntijoita esiin. Tässä työssä kokemus on valttia. Mitä useammasta toimialasta ja asiakkuudesta sisällöntuottajalla on kokemusta, sitä nopeammin hän kykenee hahmottamaan sinun liikeideasi erityisyyden ja tunnistamaan asiakkaidesi sisältötarpeet.

Sisältökumppanisi moniosaaminen parantaa merkittävästi viestinnän vaikuttavuutta ja sisältötyön kustannustehokkuutta.

5. Onko kumppanillasi ymmärrystä visuaalisuudesta?

Vaikuttava sisältö koostuu sekä laadukkaasta tekstistä että sisältöä tukevasta kuvituksesta. Sisältöammattilainen vastaa usein myös kuvien valinnasta, kuvaajien briiffauksesta sekä videosisältöjen ja webinaarien toteutuksesta. Jos kumppanisi osaa tekstin tuottamisen ohella valokuvata, taittaa, käsitellä valokuvia tai tuottaa videoita, olet löytänyt ammattilaisen, josta kannattaa pitää kiinni. Sisältökumppanisi moniosaaminen parantaa merkittävästi viestinnän vaikuttavuutta ja lisää työn kustannustehokkuutta.

6. Hallitseeko kumppanisi sisältöjen optimoinnin?

Tänä päivänä sisällöntuotanto on tasapainoilua journalistisen tarinankerronnan ja mekaanisen hakukoneoptimoinnin kanssa. Varmista, että sisällöntuottaja osaa paitsi tuottaa hyvää tekstiä myös optimoida sisällöt ja seurata sisältöjen vaikuttavuutta. Sisältöjä on turha tehdä, jos niitä ei löydetä.

Kuinka sisältömarkkinointia ostetaan? Selvitä nämä asiat, ennen kuin kontaktoit sisältöammattilaista! >>

 

Kaisa Ihalainen

Kaisa on sisältöammattilainen, jolla on asiakasviestinnästä, toimitustyöstä ja graafisesta suunnittelusta yli 20 vuoden kokemus. Kaisan vahvuus on kokonaisvaltaisuus – hän huolehtii tarvittaessa yrityksen sisällöntuotannosta strategiatasolta visualisointiin asti.