SisÄltÖstartti

SISÄLTÖSTARTTI on palvelu, joka auttaa yrityksiä tai yhteisöjä oman median rakentamisessa ja ammattimaisen sisällöntuotannon aloittamisessa. Palvelun selkärankana toimii sisältöstrategiatyö, joka konkretisoi asiakashyödyt, kirkastaa yrityksen pääviestit ja sitoo asiakkaiden tarpeet yrityksen liiketoimintastrategisiin tavoitteisiin. SISÄLTÖSTARTTI sisältää 6 vaihetta, joiden läpikäynnin laajuus räätälöidään yrityksen koon ja tarpeiden mukaan.

1. Lähtötilanne: Millä resursseilla sisältötyötä lähdetään tekemään, millainen valmius sisältöjen julkaisemiseen on ja millaisessa kilpailutilanteessa yritys toimii?

2. Liiketoimintastrateginen osuus: Määritellään sisältötyölle yrityksen mission, vision, vahvuuksien, kohderyhmien ja kasvusuunnitelmien pohjalta ylätason tavoitteet.

3. Asiakasymmärrys: Mitä yrityksen tuottamia hyötyjä asiakkaat arvostavat ja mitä tarpeita heillä on? Minkälainen asiakkaan ostopolku on?

4. Oma, ostettu ja sosiaalinen media: Missä, milloin ja miten sisältöjä julkaistaan ja jaetaan?

5. Sisällöt: Mitkä ovat tärkeimmät sisältökärjet ja -teemat? Miten asiakasta kuljetetaan sisällöstä toiseen kohti ostopäätöstä?

6. Sisällöntuotanto: Miten syntyy juttu joka luetaan? Miten sisältöjen vaikuttavuutta mitataan? Luodaan aihekohtainen julkaisukalenteri ja aloitetaan sisällöntuotanto.

SisÄltöplus

SISÄLTÖPLUS-palvelu on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat jo aloittaneet oman sisällöntuotannon, mutta haluavat tehostaa ja ammattimaistaa tekemistään – sekä lisätä sisältöjensä vaikuttavuutta. Palvelu käynnistyy alkukartoituksella, jossa etsitään sisällöntuotannon kipupisteet. Kartoitus pohjautuu yrityksen avainhenkilöiden haastatteluihin, asiakaskyselyihin sekä yrityksen brändimielikuvan ja kilpailutilanteen analysointiin. Kartoituksen jälkeen KREAT luo yksityiskohtaisen suunnitelman sisältötyön tehostamiseen.

EKAStrategia

EKASTRATEGIA tarjoaa kustannustehokkaan tavan yrityksen liiketoimintastrategian kiteyttämiseen ja dokumentointiin. Palvelussa käydään läpi yrityksen tarjooma, kilpailutilanne, asiakasryhmät, kasvutavoitteet ja tärkeimmät menestystekijät – ja määritellään yritykselle erottuva brändipositio. Palvelu antaa hyvän pohjan sisältöstrategiatyölle.

Koulutukset

KAIKKI IRTI SISÄLTÖMARKKINOINNISTA on informatiivinen ja kattava luento sisältömarkkinoinnista sekä viestintäympäristön muutoksesta – ja niistä toimenpiteistä, joita muutos aiheuttaa yritysten tai yhdistysten toiminnassa. Luento on hyvä lähtölaukaus strategisen sisällöntuotannon aloittamiseen. Luento voidaan toteuttaa myös laajempana kokonaisuutena, joka sisältää workshop-osuuden.

SISÄLLÖNTUOTANNON ABC on ytimekäs workshop, jossa opetellaan tekemään vaikuttavia verkkosisältöjä kädestä pitäen. Osanottajat saavat täsmäohjeet eri tyyppisten verkkosisältöjen tekemiseen ja hakusanaoptimointiin. Osanottajien osaamistaso ja tavoitteet kartoitetaan etukäteen, jolloin luento saadaan vastaamaan optimoidusti kuulijoiden ja yrityksen tarpeisiin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

  • Tarjoamme palveluidemme lisäksi täsmäapua strategiseen viestintäsuunnitteluun, henkilöstöviestintään ja natiivimarkkinointiin.
  • Vastaamme tarvittaessa myös sisältöjen visualisoinnista. Voit tilata meiltä vaikkapa täyden palvelun asiakaslehden, bannerikampanjatoteutuksen, presentaation tai vuosikertomuksen.
  • Työskentelemme tarvittaessa in-house-kumppanina yrityksesi toimitiloissa.