Miksi yrityksesi tarvitsee sisältöjä?

  • Asiakkaasi ovat verkossa. Valtaosa kuluttaja-asiakkaista ja B2B-päättäjistä aloittaa ostoprosessinsa Googlesta.
  • Palveluntarjoaja valitaan verkossa jo kauan ennen kuin kontaktoidaan yritystä. Kuluttaja-asiakas on kulkenut ostopolustaan noin 80 % ja B2B-asiakas noin 60 % ennen varsinaista yhteydenottoa yritykseen.
  • Menestyjiä ovat yritykset, jotka löytyvät verkosta ja osaavat koukuttaa ja vakuuttaa asiakkaat sisällöillään – ja kuljettaa heitä sisältöjen avulla kohti ostopäätöstä.
  • Ratkaisun avain löytyy strategisesta ja laadukkaasta sisällöntuotannosta – jossa pääroolissa on yrityksen sijaan asiakas.

Palvelut

Sisältöstartti

SISÄLTÖSTARTTI on palvelu, joka auttaa yrityksiä käynnistämään ammattimaisen sisällöntuotannon. Palvelun selkärankana toimii sisältöstrategiatyö, joka määrittelee asiakasarvot, kirkastaa yrityksen pääviestit ja sitoo asiakkaiden tarpeet yrityksen liiketoimintastrategisiin tavoitteisiin.

Sisältöplus

SISÄLTÖPLUS-palvelu on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat tehostaa sisällöntuotantoaan ja lisätä sisältöjensä vaikuttavuutta. Palvelu käynnistyy alkukartoituksella, jossa etsitään sisällöntuotannon kipupisteet. Kartoituksen jälkeen KREAT luo toimintasuunnitelman sisältötyön tehostamiseen.

Ekastrategia

EKASTRATEGIA tarjoaa kustannustehokkaan tavan yrityksen liiketoimintastrategian kiteyttämiseen ja dokumentointiin. Palvelussa käydään läpi yrityksen tarjooma, kilpailutilanne, asiakasryhmät, kasvutavoitteet ja tärkeimmät menestystekijät – ja määritellään yritykselle erottuva brändipositio.

Koulutus

Kun yritys lähtee panostamaan strategiseen sisällöntuotantoon, on tärkeää, että koko henkilöstö tiedostaa sisältötyön merkityksen – ja osaa tarvittaessa tuottaa sisältöjä myös itse. KREAT tarjoaa sisältömarkkinointiin sekä viestintään liittyviä asiantuntijaluentoja ja workshop-koulutusta.

Lue palveluista lisää

Yritys

KREAT on sisältötoimisto, joka tarjoaa sisältömarkkinoinnin ja viestinnän asiantuntijapalveluita. Yrityksen missiona on auttaa yrityksiä strategisen ja laadukkaan sisällöntuotannon aloittamisessa ja brändimielikuvan rakentamisessa – sekä toimia tarvittaessa myös pidemmän tähtäimen sisältö- ja viestintäkumppanina.

KREAT toimii kustannustehokkaasti ja pitää laatutason korkealla. Hyvä kumppaniverkosto takaa sen, että yritys voi tarjota omien asiantuntijapalveluidensa ohella myös laajempia viestintä- ja sisältöpalveluita.

MIKSI VALITSISIT KREATIN?

Henkilöt kreatin takana

Kaisa Ihalainen
Sisältöstrategi, Helsinki

Kaisa on sisältöammattilainen, jolla on asiakasviestinnästä, toimitustyöstä ja graafisesta suunnittelusta yli 20 vuoden kokemus. Kaisan vahvuus on kokonaisvaltaisuus – hän huolehtii tarvittaessa yrityksen sisällöntuotannosta strategiatasolta visualisointiin asti.

Terhi Rauhala
Sisältöstrategi, Turku

Terhillä on takanaan yli 18 vuotta kestänyt ura yritysviestinnän parissa. Hänen erityisosaamistaan ovat strateginen viestintäsuunnittelu, projektijohtaminen sekä monikanavainen sisällöntuotanto.

TUTUSTU REFERENSSEIHIN