Miten sisältömarkkinointia ostetaan?

Yhä useampi yritys panostaa sisältömarkkinointiin. Mutta kuinka sisältömarkkinointia ostetaan? Valmistaudu vastaamaan näihin kysymyksiin, kun ostat sisältöpalveluita.

Yhä useampi yritys panostaa markkinoinnissaan sisältömarkkinointiin. Yritykset ovat huomanneet, että ilman hyviä ja tavoitteellisia sisältöjä on vaikea enää olla olemassa.

Kuinka vaikuttavia ja strategisia sisältöjä sitten hankitaan? Mitkä asiat on hyvä tietää, ennen kuin kontaktoi sisältötoimistoa tai sisällöntuottajaa?

Mieti nämä kysymykset etukäteen

Harvassa yrityksessä osataan määritellä tarkemmin, minkälaisia sisältöjä oma yritys tarvitsee. Eikä tarvitsekaan. Sisältöammattilainen on sitä varten. Hänen tehtävänään on auttaa yritystä näkemään, minkälaisesta näkyvyydestä yritykselle olisi eniten hyötyä omassa, sosiaalisessa, ostetussa ja mahdollisesti myös ansaitussa mediassa.

Pystyäkseen auttamaan yritystäsi, sisältöammattilaisen on kuitenkin tiedettävä tietyt asiat yrityksestäsi, asiakkaistasi, tarpeistasi ja tavoitteistasi. Kun tapaat sisältöammattilaisen ensimmäistä kertaa, valmistaudu vastaamaan näihin kysymyksiin:

Harvassa yrityksessä osataan määritellä tarkemmin, minkälaisia sisältöjä oma yritys tarvitsee. Eikä tarvitsekaan. Sisältöammattilainen on sitä varten.

Yrityksen perustiedot: Liikeidea, kohderyhmät, yrityksen vahvuudet sekä tärkeimmät tuotteet ja palvelut?

Sisällöntuotannon tilanne: Mitkä yrityksen sisällöntuotanto- ja viestintäresurssit ovat? Onko yrityksessä tehty aiemmin viestintä- markkinointi- tai brändisuunnittelua? Tuottaako yritys jo jotain sisältöjä ja mahdollistavatko yrityksen verkkosivut sisältöjen julkaisun ja jakelun (esim. blogi, uutiskirje yms.)?

Tarpeet: Haetaanko sisältökumppanilta sisältötyön projektimaista käynnistämisapua vai onko tarve jatkuvalle sisältökumppanille?

Tavoitteet: Millä tavoin sisältötyöllä tavoitellaan myynnin kasvua? Halutaanko rakentaa brändimielikuvaa ja lisätä yrityksen näkyvyyttä – vai onko pääpaino asiakkaiden sitouttamisessa ja asiakastyytyväisyyden lisäämisessä?

Asiakas: Minkälaista dataa yrityksellä on asiakkaista (asiakaskyselyt, -palautteet, kohderyhmätutkimukset tms.)?

Materiaalit: Onko yrityksellä dokumentoitua liiketoimintastrategiaa tai viestintästrategiaa? Myös erilaiset presentaatiot tai markkinointimateriaalit auttavat sisältöammattilaista sukeltamaan yrityksen liiketoimintaan ja yrityskulttuuriin.

Budjetti: Mikä sisältötyön budjetti on? Sisältötyön hinta koostuu tyypillisesti kertakustanteisesta sisältöstrategiatyöstä, rullaavasta sisällöntuotannosta sekä sisältöjen jakamisesta (esim. some- ja natiivimainonta). Sisältötyö vaatii usein myös verkkosivujen kehitystyötä, jos sisällöille ei ole valmista julkaisupaikkaa. Sisältötyön pohjaksi voidaan teettää myös syvempi asiakastutkimus tai hakusanaoptimointia tehostava avainsana-analyysi.  

Säännöllisesti ja pitkällä tähtäimellä

Kun yllämainitut asiat on käyty läpi, sisältöammattilainen osaa antaa arvion siitä, minkälaisista sisältöpalveluista yritykselle voisi olla eniten hyötyä. Ammattilainen osaa myös kertoa, minkälaisia sisältöratkaisuja annettu budjetti mahdollistaa – ja jos budjetti on tiukka, mitkä asiat voisivat olla yrityksen kannalta oleellisimpia.

On tärkeää, että yhteistyö käynnistyy heti alussa riittävän syvältä tasolta – ja yrityksessä resursoidaan sisältötyöhön riittävän pitkällä tähtäimellä.

Hyvä perussääntö on se, että tehdään mieluummin vähän ja laadukkaasti kuin paljon ja kiireellä. Tärkeintä on, että rytmi on säännöllinen ja sisällöissä hyödynnetään huolellisesti valittuja avainsanoja. Perusliiketoimintaa tukevia verkkosisältöjä voidaan pitää pinnalla nostamalla niitä esiin uusista näkökulmista eri kanavissa. Hyvät ja päivitetyt sisällöt kasvavat verkossa korkoa – mitä enemmän Google-näkyvyys kasvaa, sitä enemmän sisällöt tuovat sivustolle liikennettä ja mahdollisia liidejä.

Sisältöpalveluita tilatessa on hyvä muistaa, että sisältömarkkinointi on pitkätähtäimistä työtä. Se perustuu aina yrityksen strategisiin tavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin – ja sen tavoitteena on lisätä myyntiä brändin tunnettuutta kasvattamalla ja asiakkaita sitouttamalla.

Tämän vuoksi on tärkeää, että yhteistyö käynnistyy heti alussa riittävän syvältä tasolta – ja yrityksessä sitoudutaan sisältötyöhön riittävän pitkällä aikajänteellä.

Varmista nämä 6 asiaa – lue ohjeet hyvän sisältökumppanin valintaan >>

 

Kaisa Ihalainen

Kaisa on sisältöammattilainen, jolla on asiakasviestinnästä, toimitustyöstä ja graafisesta suunnittelusta yli 20 vuoden kokemus. Kaisan vahvuus on kokonaisvaltaisuus – hän huolehtii tarvittaessa yrityksen sisällöntuotannosta strategiatasolta visualisointiin asti.