Yrittäjä – näin valitset hyvän sisältökumppanin

1. Kuka todellinen kumppanisi on?

Oletko ostamassa sisältötyötä yritykseltä, jolla on laadukas brändi ja kattava tarjonta erilaisia sisältöpalveluita? Selvitä ennen ostopäätöstä, kuka tai ketkä tulevat käytännössä luomaan sisältöjäsi. Sisältötyön laatu on aina kiinni tekijöistä ja heidän henkilökohtaisesta osaamisestaan. Myös henkilökemioilla on intensiivisessä sisältötyössä iso rooli. Varmista, että sinulla on myös erilaisissa muutostilanteissa (henkilö- tai organisaatiomuutokset) mahdollisuus vaikuttaa siihen, keitä tiimiisi kuuluu – ja jos asiakkuudessasi käytetään tiimin ulkopuolisia kirjoittajia ja kuvaajia, myös siihen, keitä freelance-verkostoosi valitaan. 

Sisältötyön laatu on aina kiinni yksittäisistä tekijöistä ja heidän henkilökohtaisesta osaamisestaan.

2. Onko kumppanillasi kokemusta strategiatasoisesta sisältötyöstä?

Sisältötyön tulisi aina käynnistyä sisältöstrategiasta. Se luo raamit sisällöntuotannolle, konkretisoi asiakkaan tarpeet ja kirkastaa yrityksen pääviestit – eli määrittelee tavoitteet, joihin pyritään ja keinot, millä niihin päästään. Kun valitset sisällöntuottajan, varmista, että hänellä (ei vain kontaktoimallasi yrityksellä) on kykyä lähteä rakentamaan sisältötyötä strategiatasolta asti.

3. Mitä sisältöformaatteja kumppanisi hallitsee?

Yritysten verkkosivuille rakennettavat omat mediat monipuolistuvat jatkuvasti. Omista medioista löytyy muun muassa toimituksellisia artikkeleita, oppaita, podcasteja, videoita, referenssejä, infografiikkaa ja muita erityyppisiä sisältöjä. Varmista, että sisällöntuottaja hallitsee yrityksesi kannalta tärkeimmät sisältöformaatit – ja on ennenkaikkea valmis oppimaan uutta!

Yritysten omat mediat monipuolistuvat jatkuvasti. Varmista, että sisällöntuottajasi hallitsee eri sisältöformaatit ja on valmis oppimaan uutta.

 

4. Minkälaisista asiakkuuksista kumppanillasi on kokemusta?

Sisältötyö alkaa siitä, että sisältöammattilainen sukeltaa sisälle yrityksen toimialaan ja yrityskulttuuriin. Hänen tehtävänsä on auttaa yritystä löytämään eri kohderyhmien kannalta parhaat sisältöformaatit ja terävimmät sisältökärjet – ja nostaa yrityksen asiantuntijoita esiin. Tässä työssä kokemus on valttia. Mitä useammasta toimialasta ja asiakkuudesta sisällöntuottajalla on kokemusta, sitä nopeammin hän kykenee hahmottamaan sinun liikeideasi erityisyyden ja tunnistamaan asiakkaidesi sisältötarpeet.

Sisältökumppanisi moniosaaminen parantaa merkittävästi viestinnän vaikuttavuutta ja sisältötyön kustannustehokkuutta.

5. Onko kumppanillasi ymmärrystä visuaalisuudesta?

Vaikuttava sisältö koostuu sekä laadukkaasta tekstistä että sisältöä tukevasta kuvituksesta. Sisältöammattilainen vastaa usein myös kuvien valinnasta, kuvaajien briiffauksesta sekä videosisältöjen ja webinaarien toteutuksesta. Jos kumppanisi osaa tekstin tuottamisen ohella valokuvata, taittaa, käsitellä valokuvia tai tuottaa videoita, olet löytänyt ammattilaisen, josta kannattaa pitää kiinni. Sisältökumppanisi moniosaaminen parantaa merkittävästi viestinnän vaikuttavuutta ja lisää työn kustannustehokkuutta.

6. Hallitseeko kumppanisi sisältöjen optimoinnin?

Tänä päivänä sisällöntuotanto on tasapainoilua journalistisen tarinankerronnan ja mekaanisen hakukoneoptimoinnin kanssa. Varmista, että sisällöntuottaja osaa paitsi tuottaa hyvää tekstiä myös optimoida sisällöt ja seurata sisältöjen vaikuttavuutta. Sisältöjä on turha tehdä, jos niitä ei löydetä.

Kuinka sisältömarkkinointia ostetaan? Selvitä nämä asiat, ennen kuin kontaktoit sisältöammattilaista! >>

 

Miten sisältömarkkinointia ostetaan?

Yhä useampi yritys panostaa markkinoinnissaan sisältömarkkinointiin. Yritykset ovat huomanneet, että ilman hyviä ja tavoitteellisia sisältöjä on vaikea enää olla olemassa.

Kuinka vaikuttavia ja strategisia sisältöjä sitten hankitaan? Mitkä asiat on hyvä tietää, ennen kuin kontaktoi sisältötoimistoa tai sisällöntuottajaa?

Mieti nämä kysymykset etukäteen

Harvassa yrityksessä osataan määritellä tarkemmin, minkälaisia sisältöjä oma yritys tarvitsee. Eikä tarvitsekaan. Sisältöammattilainen on sitä varten. Hänen tehtävänään on auttaa yritystä näkemään, minkälaisesta näkyvyydestä yritykselle olisi eniten hyötyä omassa, sosiaalisessa, ostetussa ja mahdollisesti myös ansaitussa mediassa.

Pystyäkseen auttamaan yritystäsi, sisältöammattilaisen on kuitenkin tiedettävä tietyt asiat yrityksestäsi, asiakkaistasi, tarpeistasi ja tavoitteistasi. Kun tapaat sisältöammattilaisen ensimmäistä kertaa, valmistaudu vastaamaan näihin kysymyksiin:

Harvassa yrityksessä osataan määritellä tarkemmin, minkälaisia sisältöjä oma yritys tarvitsee. Eikä tarvitsekaan. Sisältöammattilainen on sitä varten.

Yrityksen perustiedot: Liikeidea, kohderyhmät, yrityksen vahvuudet sekä tärkeimmät tuotteet ja palvelut?

Sisällöntuotannon tilanne: Mitkä yrityksen sisällöntuotanto- ja viestintäresurssit ovat? Onko yrityksessä tehty aiemmin viestintä- markkinointi- tai brändisuunnittelua? Tuottaako yritys jo jotain sisältöjä ja mahdollistavatko yrityksen verkkosivut sisältöjen julkaisun ja jakelun (esim. blogi, uutiskirje yms.)?

Tarpeet: Haetaanko sisältökumppanilta sisältötyön projektimaista käynnistämisapua vai onko tarve jatkuvalle sisältökumppanille?

Tavoitteet: Millä tavoin sisältötyöllä tavoitellaan myynnin kasvua? Halutaanko rakentaa brändimielikuvaa ja lisätä yrityksen näkyvyyttä – vai onko pääpaino asiakkaiden sitouttamisessa ja asiakastyytyväisyyden lisäämisessä?

Asiakas: Minkälaista dataa yrityksellä on asiakkaista (asiakaskyselyt, -palautteet, kohderyhmätutkimukset tms.)?

Materiaalit: Onko yrityksellä dokumentoitua liiketoimintastrategiaa tai viestintästrategiaa? Myös erilaiset presentaatiot tai markkinointimateriaalit auttavat sisältöammattilaista sukeltamaan yrityksen liiketoimintaan ja yrityskulttuuriin.

Budjetti: Mikä sisältötyön budjetti on? Sisältötyön hinta koostuu tyypillisesti kertakustanteisesta sisältöstrategiatyöstä, rullaavasta sisällöntuotannosta sekä sisältöjen jakamisesta (esim. some- ja natiivimainonta). Sisältötyö vaatii usein myös verkkosivujen kehitystyötä, jos sisällöille ei ole valmista julkaisupaikkaa. Sisältötyön pohjaksi voidaan teettää myös syvempi asiakastutkimus tai hakusanaoptimointia tehostava avainsana-analyysi.  

Säännöllisesti ja pitkällä tähtäimellä

Kun yllämainitut asiat on käyty läpi, sisältöammattilainen osaa antaa arvion siitä, minkälaisista sisältöpalveluista yritykselle voisi olla eniten hyötyä. Ammattilainen osaa myös kertoa, minkälaisia sisältöratkaisuja annettu budjetti mahdollistaa – ja jos budjetti on tiukka, mitkä asiat voisivat olla yrityksen kannalta oleellisimpia.

On tärkeää, että yhteistyö käynnistyy heti alussa riittävän syvältä tasolta – ja yrityksessä resursoidaan sisältötyöhön riittävän pitkällä tähtäimellä.

Hyvä perussääntö on se, että tehdään mieluummin vähän ja laadukkaasti kuin paljon ja kiireellä. Tärkeintä on, että rytmi on säännöllinen ja sisällöissä hyödynnetään huolellisesti valittuja avainsanoja. Perusliiketoimintaa tukevia verkkosisältöjä voidaan pitää pinnalla nostamalla niitä esiin uusista näkökulmista eri kanavissa. Hyvät ja päivitetyt sisällöt kasvavat verkossa korkoa – mitä enemmän Google-näkyvyys kasvaa, sitä enemmän sisällöt tuovat sivustolle liikennettä ja mahdollisia liidejä.

Sisältöpalveluita tilatessa on hyvä muistaa, että sisältömarkkinointi on pitkätähtäimistä työtä. Se perustuu aina yrityksen strategisiin tavoitteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin – ja sen tavoitteena on lisätä myyntiä brändin tunnettuutta kasvattamalla ja asiakkaita sitouttamalla.

Tämän vuoksi on tärkeää, että yhteistyö käynnistyy heti alussa riittävän syvältä tasolta – ja yrityksessä sitoudutaan sisältötyöhön riittävän pitkällä aikajänteellä.

Varmista nämä 6 asiaa – lue ohjeet hyvän sisältökumppanin valintaan >>