MikÄ KREAT?

KREAT on sisältötoimisto, joka tarjoaa sisältömarkkinoinnin ja viestinnän asiantuntijapalveluja. Yrityksen missiona on auttaa yrityksiä strategisen sisällöntuotannon aloittamisessa ja brändimielikuvan rakentamisessa – sekä toimia tarvittaessa myös pidemmän tähtäimen sisältö- ja viestintäkumppanina.

Miksi KREAT?

Toimintaympäristön digitalisoituminen ja asiakkaan ostoprosessin muutos ovat nostaneet sisällöntuotannon yritysten elinehdoksi – ilman sisältöjä on vaikea enää olla olemassa. Samalla julkaisujen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Ilman vahvaa sisältöstrategiaa oma ääni hukkuu helposti viestitulvaan. Yrityksen sisältä voi olla myös vaikea nähdä, mikä omassa toiminnassa on asiakkaan ja sidosryhmien kannalta kiinnostavinta – ja minkälaisilla sisällöillä yrityksen kannattaisi erottautua muista.

KREAT on moderni verkostomainen toimija, joka toimii skaalautuvana sisältökumppanina sekä ison että pienen yrityksen rinnalla. Uskomme, että tarjoamamme joustava, konsultoiva ja projektityyppinen kumppanuus on nykyisessä toimintaympäristössä paras ja kustannustehokkain tapa strategisen sisältötyön aloittamiseen ja organisointiin.

  • Autamme näkemään, minkä tyyppiset sisällöt voivat tehostaa juuri sinun yrityksesi liiketoimintaa ja näkyvyyttä.
  • Tarjoamme sisältötyöhön ammattimaiset toimintatavat ja työkalut – ja koulutamme tarvittaessa myös yrityksesi henkilöstöä suunnittelemaan ja tuottamaan sisältöjä.
  • Suunnittelemme sisällöille tarvittaessa myös tyylikkään ulkoasun.
  • Suhtaudumme työhömme suurella intohimolla ja innostamme sinutkin tarkastelemaan omaa liiketoimintaasi ja asiakkaidesi tarpeita uusista näkökulmista.
  • Panostamme laatuun. Haluamme yllättää sinut osaamisellamme.
  • Strategiatasolta lähtevä kumppanuus ja kokonaisvaltainen viestintäosaamisemme mahdollistavat asiantuntija-avun kaikissa yritysviestintään liittyvissä kysymyksissä.

Henkilöt Kreatin takana

Kaisa Ihalainen
Sisältöstrategi, Helsinki

Kaisa on sisältöammattilainen, jolla on asiakasviestinnästä, toimitustyöstä ja graafisesta suunnittelusta yli 17 vuoden kokemus. Kaisan vahvuus on kokonaisvaltaisuus – hän huolehtii tarvittaessa yrityksen sisällöntuotannosta strategiatasolta visualisointiin asti. Kaisa on ideoija ja innostaja, joka herättelee asiakasta katsomaan liiketoimintaansa uusista näkökulmista – ja haastaa etsimään ratkaisuja myös oman näkökentän ja toimialan ulkopuolelta.

Terhi Rauhala
Sisältöstrategi, Turku

Terhillä on takanaan yli 15 vuotta kestänyt ura yritysviestinnän parissa. Hänen erityisosaamistaan ovat strateginen viestintäsuunnittelu, projektijohtaminen sekä monikanavainen sisällöntuotanto. Terhin vahvuus syntyy kyvystä jalkauttaa yrityksen liiketoiminnalliset tarpeet viestinnällisiksi toimenpiteiksi, jotka synnyttävät vuorovaikutusta ja luovat kasvualustan koko yrityksen liiketoiminnalle.

TUTUSTU REFERENSSEIHIN